Akoestisch of digitaal?

Het belangrijkste verschil tussen een piano (een standaard akoestische piano) en een digitale piano is het mechanisme dat het geluid produceert.

De piano produceert geluiden door de kracht van de vingers te kanaliseren via de toetsen naar de hamers, die de snaren aanslaan. De trillingen die ontstaan door het aanslaan van de snaren, worden doorgegeven aan de zangbodem en rijkelijk verspreid, waardoor het geluid wordt versterkt. Wanneer deze trillingen worden gecombineerd met de resonanties van andere snaren dan die zijn aangeslagen, ontstaat er een uniek geluid.

De digitale piano daarentegen heeft geen snaren. Elke toets is als het ware een schakelaar om een specifiek geluid te produceren. Een elektronische toongenerator produceert de geluiden, die met een luidspreker worden versterkt.

Digitale piano's van Yamaha zijn echter uitgerust met hamers. Deze zijn niet bedoeld om de snaren aan te slaan, zoals bij een akoestische piano, maar worden gebruikt om de dynamiek van de bespeelde toets te registreren, waardoor een dynamische respons ontstaat die de beleving van het spelen van een akoestische piano dichter benadert.

* Het diagram hieronder toont het hamermechaniek van de Clavinova (GH-/GH3-/NW-toetsenbord).

When the key is depressed: The hammer rises sharply for a touch response comparable to that of a piano. When the key is released: The key returns to its resting position naturally under the weight of the hammer.

Wanneer de toets wordt ingedrukt: De hamer gaat snel omhoog voor een aanspreekbaarheid die vergelijkbaar is met die van een piano.

Wanneer de toets wordt losgelaten: De toets keert terug naar zijn rustpositie door het natuurlijke gewicht van de hamer.

Voorbeeld uitvoeringen met een digitale piano

Bij een akoestische piano varieert de klankkleur oneindig, afhankelijk van de aanslag van de piano. Het is een instrument dat emoties naar boven kan brengen door muziekstukken met grote expressiviteit te spelen.

Tegelijkertijd heeft de technologische vooruitgang het mogelijk gemaakt dat digitale piano's geluiden kunnen weergeven die dicht bij die van een akoestische piano liggen, en zelfs de aanspreekbaarheid van het toetsenbord kan door verschillende mechanismen worden gesimuleerd.

Kenmerken

Akoestische piano:

Een zeer verfijnd instrument, ontwikkeld gedurende de lange geschiedenis van pianomuziek. Een aantrekkelijke, pure klank met een spontane en rijke muzikale kwaliteit, verkregen door de resonantie en harmonieën van de snaren. Maakt onbegrensde muzikale expressie mogelijk, afhankelijk van hoe het instrument wordt bespeeld.

Digitale piano:

Lichtgewicht, compact en geen stemmen nodig, met volumeregeling. De mogelijkheid om de klankkleur van een verscheidenheid aan muziekinstrumenten te simuleren, naast een pianogeluid dat de expressieve kwaliteiten van een akoestische piano dicht benadert, met ingebouwde opnamefunctie.

Geluidproducerend mechaniek

Akoestische piano:

Een mechanisme dat een snaar aanslaat, het mechaniek genoemd, genereert een trilling die via het frame naar de zangbodem wordt overgebracht. Doordat het gehele instrument als resonator fungeert, ontstaat een rijke en volle geluidskwaliteit.

Digitale piano:

Sensoren kunnen de meest delicate bewegingen van de toetsen detecteren, digitaal opgenomen geluid van een vleugel kunnen worden versterkt en via luidsprekers worden weergegeven. Kan akoestische effecten gebruiken, waaronder nagalm en de akoestische omgeving van optreden in een grote ruimte, met behulp van digitale technologie.

Digitale piano:

Aanslag

Akoestische piano:

Het mechanisme dat een snaar aanslaat, het mechaniek genoemd, is samengesteld uit ongeveer 5500 afzonderlijke precisieonderdelen, die de subtiele nuances van de vingerbeweging overbrengen naar de hamer. Intuïtieve response op de aanslag.

Digitale piano:

Een verscheidenheid van mechanismen die worden gebruikt bij het streven naar het reproduceren van de aanspreekbaarheid van een vleugel.

Toetsaanspreekbaarheid varieert afhankelijk van fabrikant en model.

Klankkleur

Akoestische piano:

Klankkleur en geluidskwaliteit variëren afhankelijk van hoe het instrument wordt bespeeld, vanwege het complexe effect van resonantie van snaren die niet zijn aangeslagen. Dit biedt de pianist overvloedig veel expressieve mogelijkheden.

Digitale piano:

Consistente klankkleur voor alle pianisten.

Klankkleur en volume zijn consistent wanneer toetsen met dezelfde kracht worden bespeeld.

Expressieve kracht

Akoestische piano:

Akoestische piano's zijn muziekinstrumenten die gedurende een lange periode noten aan kunnen houden, van het begin van de noot begint te klinken tot het wegsterft. Afhankelijk van de kracht of zachtheid van de aanslag, verandert niet alleen het volume maar ook de klankkleur, van zacht tot helder, wat rijke expressieve mogelijkheden biedt.

Digitale piano:

Met behulp van uitgebreide, gedetailleerde geluidsopnamen van akoestische piano's en technologie die de overgang tussen de klankkleuren, die ontstaan als reactie op een krachtige of zachte aanslag, vloeiend maakt, worden de expressieve mogelijkheden van een akoestische piano benaderd.

Duurzaamheid

Akoestische piano:

Kan langdurig worden gebruikt door versleten onderdelen te vervangen en periodieke aanpassingen te verrichten.

Digitale piano:

Afhankelijk van de normen voor de verwachte levensduur van elektronische componenten.