Het geluidproducerende mechanisme

Bij het indrukken van een toets slaat een hamer in de piano de snaren van onderaf aan. Dit levert echter alleen een zacht geluid op.

Eén uiteinde van de snaren wordt ondersteund door kammen, die aan de zangbodem bevestigd zijn. De trillingen van de snaren worden via de kammen op de zangbodem overgebracht en ten gevolge daarvan brengt de zangbodem de lucht in trilling, waardoor een luid geluid ontstaat. De gehele piano, met name de zangbodem, trilt om geluid te produceren.

Schematische weergave van een vleugel

Schematic Rendering of a Grand Piano