Meer aanpassingen en dan afwerken

De toetsbespeelautomaat wordt nog één keer gebruikt nadat het acclimatiseren is voltooid. Het werk gaat dan door naar de tweede fase van aanpassingen en naar de uiteindelijke voltooiing.

De aanpassing betreft het fijnregelen van de beweging van het toetsenbord en het mechaniek, zodat het instrument accuraat reageert op de aanslag van de pianist. Hierbij wordt de hoogte van de toetsen en de toetsdiepgang gelijk gesteld, zoals hiervoor staat beschreven, en het omvat ook het proces van het afregelen van het mechaniek. Er zijn meer dan 10 aanpassingen per toets en aangezien er 88 toetsen zijn, betekent dit dat er in totaal meer dan duizend afzonderlijke aanpassingen moeten worden uitgevoerd.

Regulating the action

Na het installeren van de drie poten en de pedalen gaat het proces verder naar de afrondende stemming. Stemmen is het proces waarbij de snaren de juiste toonhoogte krijgen voor het weergeven van de juiste stemschaal. Bij de toetsen met drie snaren, wordt de middelste snaar eerst gestemd. Een hulpmiddel dat een 'stemwig' wordt genoemd, wordt tussengevoegd om de snaren aan beide zijden te dempen. De rechter- en linkersnaren worden vervolgens gestemd op basis van de toonhoogte van de middelste snaar.

Bovendien wordt een afrondende stemming uitgevoerd en het mechaniek wordt afgeregeld om vlekkeloze beweging te garanderen. Hier neemt een meesterpianotechnicus met jarenlange ervaring de leiding. Hoe meer een piano zijn voltooiing nadert, hoe zwaarder de vereisten voor de meesterpianotechnicus die de aanpassingen uitvoert.

De volgende stap is het intoneren. Deze taak past de hardheid en veerkracht van het hamervilt aan om het klankkarakter te veranderen en de noten met elkaar in balans te brengen. Bij een proces dat schuren wordt genoemd, wordt schuurpapier gebruikt om het oppervlak van het hamervilt te effenen en onregelmatigheden te verwijderen, om het vilt te verzachten wanneer het samengedrukt is en om de hamerkop opnieuw te vorm te geven. Bij noten met twee of drie snaren, wordt de hamer zo vorm gegeven dat elke snaar op dezelfde manier wordt aangeslagen.

Het hamervilt wordt herhaaldelijk geprikt om ongewenste bijgeluiden te verwijderen, de flexibiliteit te vergroten en het te helpen het kerngeluid te produceren. Dit is de belangrijkste taak van intoneren en weten waar het vilt losser gemaakt moet worden en hoeveel vereist de expertise die alleen uiterst ervaren technici bezitten.

Wanneer het intoneren klaar is, krijgt de piano een complete controle.. Als de interactie tussen het toetsenbord en het mechaniek naar wens is, wordt de muzieklessenaar geïnstalleerd en wordt een gedetailleerde controle op vuil en vlekken uitgevoerd. De piano is eindelijk klaar. Piano's die bestemd zijn voor klanten in Japan, worden verpakt in zwaar gewatteerde dekens (futons) en instrumenten voor klanten buiten Japan, die per zeevracht worden vervoerd, worden verpakt in vochtwerende kunststoffolie en na verwijdering van de poten met vinyl afgedicht.

Pianos for customers in Japan are wrapped in heavy padded blankets Legs are removed, and the piano is turned on its side for packaging