Eens per jaar stemmen

Tuning diagnoses potential piano "health" problems

Pianosnaren staan onder enorme spanning, van gemiddeld 90 kilogram per stuk. Dus zelfs als de piano niet bespeeld wordt, worden de snaren in de loop van de tijd geleidelijk uitgerekt en raakt de piano ontstemd.

Piano's moeten regelmatig en minstens één keer per jaar gestemd worden om ze zo op de juiste toonhoogte te houden en te zorgen dat ze de juiste noten weergeven. Met name in het eerste jaar na aanschaf rekken de pianosnaren op en zou de piano in deze periode twee keer gestemd moeten worden. Daarnaast is stemmen een manier om de conditie van de piano te controleren, wat belangrijk is. Tijdens het stemmen kunnen mogelijke 'gezondheidsproblemen' van de piano worden geconstateerd.

Het woord 'afregelen' verwijst normaal gesproken naar alle technische onderhoudstaken die nodig zijn voor een piano. Deze functies zijn onderverdeeld in drie belangrijke categorieën.

Afregelen

Afregelen

Bij het afregelen zijn de minutieuze aanpassingen aan het toetsenbord en mechaniek betrokken. De aanspreekbaarheid van de toetsen wordt aangepast en de toetsen worden genivelleerd.

Stemmen

Stemmen

Stemmen is het corrigeren van de toonhoogte van elke noot door voorzichtig opnieuw de metalen pennen, stempennen genaamd, waar de snaren omheen gewonden zijn, opnieuw te zetten met stemgereedschap dat een stemhamer wordt genoemd.

Intoneren

Intoneren

Intoneren houdt in dat het volume, het klankkarakter en het totale geluid van de piano in balans worden gebracht door de hardheid van de hamerviltjes aan te passen door ze met naalden te prikken met behulp van gereedschap dat een intonatienaald wordt genoemd.