MODX

MODX OS V2.5

Geluid

MODX OS v2.5 voegt 32 nieuwe Performances toe, gericht op de nieuw toegevoegde FM-X Smart Morph-functie. Met meer content, uitgebreide synthesemogelijkheden en compatibiliteitsverbeteringen, introduceert MODX OS v2.5 een nieuwe dimensie in het creëren van geluid.

Smart Morph

Smart Morph is een nieuwe functie voor morphing van FM-X-geluiden.

Een verfijnde AI-algoritme 'leert' FM-X-geluiden toegewezen aan Part 9 tot 16 en zet elk geluid als een punt op een visuele besturingskaart. FM-parameters worden toegewezen aan drie kleurgecodeerde punten aangeduid als 'rood', 'groen' en 'blauw' en vervolgens drukt u op 'Learn' (leren). Het algoritme creëert vervolgens geïnterpoleerde FM-X-geluiden uit Part 9-16 en de resultaten van de Smart Morph verschijnen in Part 1.

Punten kunnen direct op het touchscreen worden getekend in de nieuwe Smart Morph-besturingskaart. Het toewijzen van beweging tussen twee willekeurige punten om te worden bediend met de Super Knob voor expressieve morphing van het FM-X-geluid is ook mogelijk. Smart Morph is een krachtige tool voor het creëren van nieuwe FM-X-geluiden.

Nieuwe Performances

MODX OS v2.5 voegt 32 nieuwe Performances toe, die allemaal de nieuwe Smart Morph-functie in de schijnwerper zetten. Gecreëerd door een internationaal team van topgeluidsontwerpers, bieden deze Performances veel unieke variatiemogelijkheden met Smart Morph.

Compatibiliteitsverbeteringen MONTAGE/MODX

De MODX kon MONTAGE-gebruikers- (.X7U) en bibliotheekbestanden (.X7L) laden. Met MONTAGE OS v3.5, kan de MONTAGE nu MODX-gebruikers- (.X8U) en bibliotheekbestanden (.X8L) laden. Laat de MONTAGE in de studio, neem de MODX mee op pad (of andersom), en u kunt er zeker van zijn dat de MONTAGE en MODX nu gemakkelijk gebruikers- en bibliotheekbestanden kunnen uitwisselen.

Bediening

MONTAGE en MODX zijn altijd bedieningsvriendelijk geweest en elke OS-update voegt meer bedieningsmogelijkheden toe.

Tap Tempo toewijzen aan FS2

Toewijzingen van voetschakelaars worden globaal ingesteld onder [UTILITY] > Settings > MIDI I/O. Hier kunnen MIDI-besturingsnummers en hardwarespecifieke besturingen worden toegewezen: Arp Switch On/Off, MS (Motion Sequence) Switch On/, Sequencer Play/Stop, Live Set +, Live Set – en Octave Reset. Met MODX OS v2.5 wordt Tap Tempo toegevoegd. Dit is een leuke functie voor liveoptredens - het maakt het gemakkelijk om het tempo van de Pattern Sequencer te regelen of een tempovertragingseffect in te stellen om te synchroniseren met een liveband, allemaal handsfree.

DAW Remote

Bij de MONTAGE is DAW Remote toegevoegd in een eerdere update. MODX OS v2.5 voegt deze functie ook toe, waardoor DAW-software zoals Cubase, Logic, Live & ProTools kan worden bediend. Deze DAW Remote-functie regelt ook het DAW-transport, de DAW-trackstatus (selecteren/dempen/solo), besturing van plug-ins voor effecten en virtuele instrumenten. Er is een hybride DAW-bedieningsmodus die toegang geeft tot belangrijkste MONTAGE- en MODX-parameters, terwijl de DAW-transportbediening met de speciale transportknoppen behouden blijft.

Workflow

Nieuwe functies breiden de workflow van Pattern Sequencer en creatieve opties uit.

Nieuwe sequencerfuncties

Vlottere werking: De Pattern Sequencer is over het algemeen sneller en nauwkeuriger. Alles voelt beter aan!

Voeg Parts toe tijdens opnemen of afspelen: Selecteer instrumenten tijdens het opnemen voor ononderbroken creativiteit.

Besturingsevents overdubben: MODX OS v2.5 voegt realtime overdubben toe om uw besturingsacties op te nemen terwijl eerdere besturingsevents worden verwijderd. Dit is vooral handig voor het toevoegen of vervangen van Super Knob-bewegingen in het Pattern. Niet tevreden over de Super Knob-beweging die u in de track hebt opgenomen? Gewoon een nieuwe overdubben. Zo simpel is het.

PlayFX per Scene normaliseren: Met PlayFX kunt u het gevoel van een track aanpassen. Zodra het zo aanvoelt als u wilt, kunt u die wijzigingen (Normalize) rechtstreeks naar de track schrijven. Vóór MODX OS v2.5 werd Normalize toegepast op alle Scenes in een Pattern. Nu kunt u Play FX per Scene normaliseren. Dit is ideaal voor het vergelijken of ontwikkelen van grooves als onderdeel van een compositie of optreden.

Verbeterde Pattern Chain: Pattern Chain (patroonketen) is een manier om songs en arrangementen te maken van Pattern Scenes. Nadat u uw Pattern Scenes hebt gemaakt, kunt u de afspeelvolgorde en herhalingen bepalen. Met de nieuwe MODX OS v2.5-functie kunt u de Pattern Chain bij de Performance opslaan. U kunt Pattern Chain ook rechtstreeks in- of uitschakelen voor patroon- of lineair afspelen.

Undo (ongedaan maken) op alle schermen: 'Undo' is beschikbaar op het hoofdscherm, het scherm Overview en op alle schermen voor Pattern Edit/Job. Dit verbetert de workflow aanzienlijk.

Nieuwe Edit Jobs (bewerkingsopdrachten)

Specifieke events wissen: Verwijder specifieke events uit uw track met MODX OS v2.5. Met de Erase Event Job 'Event Type' kunt u specifieke events zoals aftertouch, pitchbend, systeem exclusief, continue besturingen en meer wissen.

Get Phrase All: Met de Get Phrase Job kunt u secties of een MIDI-bestand naar een Pattern Track verplaatsen. MODX OS v2.5 voegt de mogelijkheid toe om naast afzonderlijke tracks ALLE tracks te nemen.

Parameters wijzigen via graphics

Er zijn een aantal handige verbeteringen in [UTILITY] > Settings UI die de workflow versnellen:

Quick Setup (snel instellen): Door direct op de schakelaarafbeelding 'Local Control' te tikken, wordt lokale besturing in- of uitgeschakeld. Door op het 'USB Volume' -encoderpictogram te tikken, wordt direct overgeschakeld naar de Audio I/O-/USB-volumeregeling. Het tikken op een van de 'Monitor Volume' Main- of Assign encoderpictogrammen schakelt direct over naar de besturingsaanpassing Performance Edit/Common/Audio/USB Monitor voor die Performance.

Audio I/O: Dezelfde functionaliteit als hierboven vermeld bij Quick Setup voor zowel USB Volume als Monitor Volume Main en Assign.

MIDI I/O: Dezelfde functionaliteit als hierboven vermeld bij Quick Setup voor Local Control.

Kijk voor meer informatie op yamahasynth.com

Download MODX OS Updater V2.5

Nieuwe functies MONTAGE OS V3.5 / MODX OS V2.5

Geluidsdemo MONTAGE OS V3.5 / MODX OS V2.5