Verklaring gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Deze verklaring gegevensbescherming geeft gebruikers uitleg over aard, toepassingsgebied en doel van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door de verantwoordelijke provider, Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen (hierna "Yamaha" genoemd) op deze website (hierna "services" genoemd).

Bescherming van uw gegevens

Yamaha is van mening dat u het recht hebt om te weten hoe deze website-gegevens verzamelt en ermee omgaat, en hoe u kunt bijdragen aan gegevensbescherming. De mogelijkheid bestaat om de website te gebruiken zonder persoonsgegevens vrij te geven. Hieronder lichten we toe hoe mogelijk andere voorschriften gelden voor bepaalde diensten die onze website biedt. De wettelijke basis van gegevensbescherming is weergegeven in de Duitse Federale Wet op Gegevensbescherming (German Federal Data Protection Act) (BDSG) en de Telemedia Act (TMG).

Elk bezoek aan een Yamaha-website wordt automatisch geregistreerd, met name IP-adres, domeinnaam en de site die bezocht wordt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische gegevens waarmee Yamaha inzicht krijgt in het gedrag van bezoekers van de sites en diensten kan verbeteren.

Hoe maakt Yamaha gebruik van cookies?

Soms worden persoonsgegevens gevraagd waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Het concept van persoonsgegevens is in de Duitse Federale Wet op Gegevensbescherming gedefinieerd. Deze wet heeft betrekking op specifieke details over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaald of herkenbaar individu. Bepaalde informatie, zoals uw naam, uw e-mailadres, huisadres enz. wordt gevraagd als u wilt deelnemen in bepaalde diensten als chatrooms of forums, als u deelneemt aan een wedstrijd, of als u om producten of diensten vraagt via deze internetdiensten.

Yamaha gebruikt de verzamelde informatie alleen voor het doel waarvoor u de informatie geeft. Daarom kan Yamaha de informatie doorspelen aan z'n kantoren (bijv. aan het betreffende nationale kantoor), die de informatie verwerken. Niet langer benodigde informatie wordt vernietigd in overeenstemming met de wet op gegevensbescherming. Indien Yamaha uw persoonsgegevens na dat tijdstip nog wil gebruiken, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door Yamaha daarvan op de hoogte te brengen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, of om contact met u op te nemen. Noch worden ze aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien door de wet verplicht, zal Yamaha op verzoek persoonsgegevens doorgeven aan autoriteiten of rechtbanken.

Beveiliging

Voor z'n website streeft Yamaha naar een beveiliging van hoog niveau. Desalniettemin kunnen we een niet-geautoriseerde toegang tot opgeslagen gegevens of het systeem en mogelijke schade daaraan niet uitsluiten.

Gegevensoverdracht

Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Voor zover serviceproviders toegang hebben tot uw persoonsgegevens, verzekeren we ons ervan dat zij, in aanvulling op normaal toezicht, de Wet op Gegevensbescherming naleven door wettelijke, technische en organisatorische maatregelen. De mate waarin gegevens in die gevallen worden overgedragen, wordt teruggebracht tot het vereiste minimum. Ook voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden is uw uitdrukkelijke toestemming nodig, in het bijzonder indien deze derden zich buiten het toepassingsgebied van de wet van de Europese Unie bevinden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, ook voor toekomstige gebeurtenissen.

Google Tag Manager

In het kader van transparantie delen we u mee dat we gebruikmaken van Google Tag Manager. Google Tag Manager verzamelt zelf geen persoonsgegevens, maar met Tag Manager is het gemakkelijker voor ons om onze tags te integreren en te beheren. Tags zijn kleine codeerelementen die onder andere gebruikt worden voor het meten van bezoeken aan de website, evenals het gedrag van bezoekers. Op die manier krijgen we inzicht in het effect van online reclame en sociale kanalen. De verkregen kennis gebruiken we voor remarketing en oriëntatie voor doelgroepen, en om websites te testen en te optimaliseren. We maken alleen gebruik van Google Analytics (zie hieronder). Indien u een deelname gedeactiveerd hebt, houdt Google Tag Manager hier rekening mee.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, webanalysediensten van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van tekstbestandjes, of "cookies", die op uw computer opgeslagen worden en die uw gebruik van de website analyseren. Het cookie speelt de informatie met betrekking tot uw gebruik van de website door aan een Googleserver in de VS, waar de gegevens worden opgeslagen. Indien u van deze website gebruiktmaakt met een anoniem IP-adres, wordt uw adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst van de Europese Economische Ruimte getekend hebben, door Google ingekort. Het volledige IP-adres is slechts bekend bij een Googleserver in de VS en wordt in speciale gevallen ook daar verkort. Namens de operator van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen betreffende activiteit op de website en om de website operator te voorzien van aanvullende diensten met betrekking tot gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser naar Google Analytics gestuurde IP-adres wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Door de betreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen, kunt u het opslaan van cookies voorkomen. Indien u dat doet, is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Verder is het mogelijk om de verzameling van de gegevens betreffende uw gebruik van de website door het cookie (inclusief uw IP-adres), evenals de bewerking van deze gegevens door Google stop te zetten door het downloaden en installeren van de browser plug-in die via de volgende link verkrijgbaar is.

U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Hiermee wordt een opt-out-cookie gecreëerd, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verzameld worden: Deactiveer Google Analytics. Het opt-out-cookie heeft alleen betrekking op deze browser en dit domein. Indien u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u de link opnieuw aanklikken.

Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van onze producten, acties, campagnes en nieuws.

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef ons dan een geldig e-mailadres en informatie waarmee we kunnen checken of u de eigenaar van het e-mailadres bent, of dat de eigenaar van het e-mailadres de nieuwsbrief wil ontvangen. Dit zijn de enige gegevens die we verzamelen, en ze worden slechts gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en ze worden niet doorgegeven aan derden.

Als u zich het registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van de registratie op. Deze bewaren we alleen als bewijs in geval een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich inschrijft voor de nieuwsbrief zonder dat de betreffende persoon hier weet van heeft.

U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan om de nieuwsbrief uit te sturen, op elk moment opzeggen. Intrekken van uw toestemming gebeurt via een link in de nieuwsbrief, in uw profiel of door een bericht te sturen via de contactgegevens hierboven.

Facebook, Google+ en Twitter sociale plug-ins

Deze website gebruikt sociale plug-ins van de volgende providers:

• Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

• Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

• Google+ (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Normaal gesproken verzamelen deze plug-ins uw gegevens en dragen die over aan de server van de betreffende provider.

Om uw privacy te beschermen, hebben we technische maatregelen genomen die garanderen dat uw gegevens niet zonder uw toestemming verzameld kunnen worden door uw provider of de betreffende plug-in in kwestie. Bij toegang tot een site met geïntegreerde plug-ins zijn deze aanvankelijk gedeactiveerd. De plug-ins worden alleen geactiveerd door het relevante symbool aan te klikken. Daarmee geeft u toestemming voor het doorgeven van uw gegevens aan de betreffende provider.

Na activatie, verzamelen de plug-ins ook persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en sturen deze naar de betreffende provider die ze opslaat. Geactiveerde sociale plug-ins creëren ook een cookie met een unieke identificator als de betreffende website bezocht wordt. Op die manier kunnen providers profielen over uw gebruik samenstellen. Dit gebeurt ook als u geen lid van het sociale netwerk van de betreffende provider bent. Bent u wel lid van het sociale netwerk van de provider en u bent ingelogd in het sociale netwerk terwijl u deze website bezoekt, dan kunnen uw gegevens en informatie over het bezoek van deze website gecombineerd worden met uw profiel op het sociale netwerk. We hebben geen invloed op de precieze toepassing van de gegevens die de betreffende provider over u verzamelt. Ga voor meer informatie over de toepassing, aard en doel van gegevensbewerking, en rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, naar de kennisgeving over gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerkprovider. Deze vindt u op de volgende adressen:

Facebook Connect

We bieden ook de optie om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief met Facebook Connect. Op die manier is aanvullende registratie niet nodig. Anders wordt u doorgestuurd naar de Facebooksite, waar u zich kunt registreren met uw gebruikersinformatie, waarna uw Facebookprofiel verbinding zoekt met onze service. Na die verbinding ontvangen we automatisch de volgende informatie van Facebook Inc.: Uw naam en e-mailadres.

Van deze gegevens gebruiken we alleen uw naam en e-mailadres. Deze informatie is noodzakelijk om u te kunnen identificeren als degene die de nieuwsbrief wil ontvangen.

Lees de kennisgeving over gegevensbescherming van Facebook Inc. voor meer informatie over Facebook Connect en de privacyinstellingen.

Verbinden met socialemediaprofielen

Het is mogelijk om u voor onze nieuwsbrief in te schrijven met uw socialemediaprofiel. Op die manier is aanvullende registratie niet nodig. Anders wordt u doorgestuurd naar het betreffende sociale netwerk, waar u zich kunt registreren met uw gebruikersinformatie, waarna uw profiel verbinding zoekt met onze service. Na die verbinding ontvangen we automatisch de volgende informatie: uw naam en e-mailadres.

Van deze gegevens gebruiken we alleen uw naam en e-mailadres uit deze gegevens. Deze informatie is noodzakelijk om u te kunnen identificeren als degene die de nieuwsbrief wil ontvangen.

U kunt uw profiel via de volgende sociale media met ons verbinden: - Facebook - Xing - Twitter

Lees de betreffende kennisgeving over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van de sociale media voor meer informatie over het verbinden van socialenetwerkprofielen en hun privacyinstellingen.

Wedstrijden

U kunt deelnemen aan wedstrijden die sommige van onze websites aanbieden. De bij deelname aan wedstrijden verzamelde gegevens zijn alleen van belang voor die wedstrijd. Daarna worden ze vernietigd in navolging van de Wet op Gegevensbescherming. Deelname aan zulke campagnes is uiteraard op vrijwillige basis.

Aanvraagprocedure

Indien u een aanvraag elektronisch indient, worden uw gegevens alleen gebruikt om de aanvraag te verwerken, ze worden niet aan derden doorgegeven. Houd er rekening mee dat aanvragen per e-mail ongecodeerd verzonden worden.

Gegevensbescherming

We hebben uitgebreide technische en operationele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en misbruik. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig geïnspecteerd en aangepast, in lijn met technologische vooruitgang. Onze medewerkers krijgen regelmatig training en zijn gehouden aan gegevensbescherming.

Uw rechten

Transparantie is erg belangrijk voor ons. In navolging van onze wettelijke verplichting, laten we u op verzoek graag weten of we uw persoonsgegevens hebben opgeslagen en welke persoonsgegevens het betreft. Indien van toepassing, kunt u onder de voorwaarden van de bepalingen van de Duitse Federale Wet op Gegevensbescherming, verzoeken dat deze gegevens worden gewijzigd, geblokkeerd of verwijderd, inzoverre dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarperioden. We stellen ook graag ons openbaar register van verwerkingsprocessen ter beschikking, met daarin de informatie die benodigd is volgens artikel 4g, lid 2 in combinatie met artikel 4e BDSG.

Hebt u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u ook contact opnemen met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming. Deze kan ook helpen met vragen i.v.m. informatie, voorstellen of klachten.

Contactgegevens voor de medewerker voor gegevensbescherming

Hebt u vragen, neem dan contact op met:

Persoonlijk/vertrouwelijk F.A.O dhr. Tim-Oliver Ritz

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Wijzigingen in de kennisgeving over gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om de kennisgeving over gegevensbescherming te wijzigen en/of uit te breiden. Per: maart 2016