Verklaring gegevensbescherming

Yamaha Music Europe GmbH ("Yamaha") is van mening dat het beschermen van de persoonsgegevens van elke klant (een "klant" of "u") de verplichting van Yamaha is op grond van wetten en verordeningen, evenals een essentiële maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Yamaha stelt dit "Privacybeleid" als volgt op (dit "Privacybeleid"), respecteert de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en beschermt deze rechten.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen,
Telefoon: +49 (0) 4101/ 303-0
Fax: +49 (0) 4101/ 303-333

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

T.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Yamaha Music Europe GmbH,
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen
Of via e-mail: dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

1.1 Verzamelen van persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt

Als u de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de volgende technische informatie (logbestandgegevens):

IP-adres, datum en tijd van de aanvraag, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van de aanvraag (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, de hoeveelheid gegevens die wordt verzonden, website die de aanvraag heeft verzonden, browser, besturingssysteem en desktop, taal en versie van de browsersoftware.

Het verzamelen van deze gegevens is technisch noodzakelijk om onze website aan u te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen. We weten doorgaans niet wie zich achter een IP-adres verbergt. We combineren de hierboven vermelde gegevens niet met andere gegevens.

De wettelijke basis is art. 6 par. 1f AVG. Aangezien het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag in logbestanden absoluut noodzakelijk is voor de werking van de website en voor bescherming tegen misbruik, heeft ons gerechtvaardigde belang in de gegevensverwerking op dit punt voorrang.

1.2 Contact met ons opnemen via e-mail of via het contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via een van de contactformulieren, slaan wij de gegevens op die u hebt ingediend (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer, indien verstrekt) om uw vragen te beantwoorden. Waar ons contactformulier om informatie vraagt die niet nodig is om contact met u op te nemen, zijn de betreffende velden altijd gemarkeerd als optioneel. Deze gegevens stellen ons in staat uw verzoek te onderbouwen en onze afhandeling van uw verzoek te verbeteren. Deze gegevens worden uitdrukkelijk op vrijwillige basis bekendgemaakt en op basis van onze gerechtvaardigde belangen krachtens artikel 6 par. 1f AVG. Voor zover de gegevens communicatiekanalen betreffen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij via dergelijke communicatiekanalen contact met u opnemen om uw vraag te beantwoorden. U kunt op elk moment bezwaar maken met werking voor de toekomst.

1.3 Abonneren op onze nieuwsbrief

Door uw toestemming te geven, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin u wordt geïnformeerd over onze huidige aanbiedingen en diensten

Om u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat we u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres waarin we u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens na één maand geblokkeerd en automatisch verwijderd.

Wettelijke basis is uw toestemming conform artikel 6 par. 1a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt zich op elk moment afmelden en uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief te klikken of door een contactverzoek te sturen naar de hierboven vermelde functionaris voor gegevensbescherming.

1.4 Newsletter-tracking

We willen u erop wijzen dat we bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of tracking-pixels die op onze website zijn opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen we de genoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID.

Met de gegevens die op deze manier zijn verkregen, maken we een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief aan te passen aan uw persoonlijke interesses. We leggen vast wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke link u hierin klikt en we leiden uw persoonlijke interesses hiervan af. We koppelen deze gegevens aan de acties die u op onze website uitvoert.

Wettelijke basis is uw toestemming conform artikel 6 par. 1a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze tracering door op de afzonderlijke link in elke e-mail te klikken. De informatie wordt opgeslagen zolang u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Nadat u zich hebt afgemeld, slaan wij de gegevens uitsluitend statistisch en anoniem op.

Dotdigital

Deze website maakt gebruik van de diensten van DotDigital, een cloud-based marketing service geleverd door dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, UK.

Met DotDigital kunnen verschillende marketingactiviteiten worden gecontroleerd en gesynchroniseerd via een centrale gebruikersinterface. DotDigital maakt leadgeneratie, gecentraliseerde e-mail- en nieuwsbriefmarketing en effectief contactbeheer in de vorm van gebruikerssegmentatie mogelijk.

Om de verschillende functies te vervullen maakt Dotdigital gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. De cookies verzamelen bepaalde informatie zoals het IP-adres, de locatie, het tijdstip van de paginaweergave, enz. De door DotDigital verzamelde informatie wordt opgeslagen op de servers van DotDigital en namens ons geanalyseerd.

Indien persoonsgegevens op deze wijze worden verwerkt, worden de gegevens verwerkt voor statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Andere rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking die ingrijpen in de context van specifieke DotDigital-diensten (zoals bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming op grond van Art.6 para. 1 lit. a DSGVO bij het verzenden van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onaangetast.

Wij hebben met DotDigital een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij wij DotDigital verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door DotDigital door middel van cookies en het plaatsen van cookies door het opslaan van cookies dienovereenkomstig te verhinderen via uw browserinstellingen.

Meer informatie over het privacybeleid van DotDigital vindt u op het volgende website-adres: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Qualtrics

Onze klant-, product- en merktevredenheidsenquêtes maken gebruik van Qualtrics CX Digital, de cloudgebaseerde klantervaringsbeheersoftware van Qualtrics LLC, 333 West River Park Drive Provo, UT 84604, VS. Wij houden deze tevredenheidsenquêtes om onze producten en diensten voortdurend te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Qualtrics CX Digital meet en visualiseert op efficiënte wijze de klantervaring en helpt ondernemingsbreed onze activiteiten te optimaliseren.

Om de status van enquêtes bij te houden maakt Qualtrics gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de webbrowser op uw apparaat. Deze cookies verzamelen bepaalde informatie zoals het IP-adres, de gebruikte browser, de enquêtevoortgang, etc. De door Qualtrics verzamelde informatie wordt op ons verzoek opgeslagen op Qualtrics-servers en geanalyseerd.

Persoonlijke gegevens die op deze manier worden verwerkt, worden verwerkt ten behoeve van statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1a van de AVG.

U kunt het opslaan van cookies weigeren in uw browserinstellingen, maar u kunt niet deelnemen aan enquêtes als u alle cookies weigert. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Qualtrics op basis waarvan Qualtrics verplicht is de gegevens van onze klanten te beveiligen en niet door te geven aan derden.

De privacyverklaring van Qualtrics vindt u op: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Voorzover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1A van de AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven bezwaarmakingsprocedure.

1.5 Registratie op Yamaha Music ID

Wanneer u zich registreert voor ons platform, verzamelen en bewaren we uw gegevens om u onze diensten voor geregistreerde gebruikers te kunnen bieden. We gebruiken uw e-mailadres om uw opening van een account te bevestigen, u een betalingsbericht te sturen, u informatie te sturen over wijzigingen in onze producten en diensten en om kennisgevingen en andere bekendmakingen te verzenden zoals wettelijk vereist. Deze meldingen zijn vereist voor de relevante zakelijke relatie en niet voor marketingdoeleinden. De wettelijke basis is het vervullen van onze contractuele verplichtingen conform artikel 6 par. 1b AVG.

We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure om uw registratie te verifiëren. Uw registratie is daarom pas voltooid nadat u hebt bevestigd door op de link in een bevestigingse-mail te klikken. Als u niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw registratie automatisch verwijderd.

Als wij informatie vragen die niet nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen, markeren wij deze als optionele informatie. Wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt, bewaren en gebruiken wij deze in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 par. 1f AVG. U kunt zich ook bij ons platform aanmelden via social-login. In dit geval wordt uw Facebook-account of Google-account verbonden met ons platform, zodat u eenvoudig toegang hebt en uw accountorganisatie wordt geoptimaliseerd. Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de aanbieder. U kunt deze optie alleen gebruiken wanneer u ons uw voorafgaande toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de aanbieder van de social-login. De wettelijke basis is uw toestemming conform artikel 6 par. 1a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

1.6 Deelname aan prijstrekkingen en deelname aan campagnes

Met het oog op de invoering van een prijstrekking of deelname aan een campagne verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en adres, om uw deelnamegegevens vast te leggen, om de winnaar op de hoogte te stellen en de prijs over te dragen. Deelname houdt ook regelmatig een afzonderlijke inzending voor een wedstrijd in, bijvoorbeeld een opmerking of foto. We kunnen uw gegevens doorgeven om u de prijs te sturen. De gegevensverwerking en -overdracht kan per wedstrijd verschillen en wordt daarom gedetailleerd beschreven in de respectievelijke voorwaarden voor deelname.

Om het contract aan te gaan, bijvoorbeeld om deel te nemen aan de prijstrekking, dient u de gegevens te verstrekken die in ons inschrijvingsformulier als verplicht zijn aangemerkt. De wettelijke basis is het vervullen van onze contractuele verplichtingen conform artikel 6 par. 1b AVG.

1.7 Social-plug-ins/links naar socialmediaplatforms

De functies van plug-ins voor social media zijn standaard uitgeschakeld om te voorkomen dat gebruikersgegevens automatisch aan de aanbieder worden vrijgegeven. We hebben plug-ins voor social media of links naar socialmediaplatforms zo geïmplementeerd dat ze alleen gegevens verzenden nadat de gebruiker erop heeft geklikt. Uw internetbrowser verzendt de logbestanden (inclusief uw IP-adres) rechtstreeks naar de server van de aanbieder waar ze kunnen worden opgeslagen. De server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijv. In de Verenigde Staten).

Als u wilt voorkomen dat er gegevens tussen uw systeem en plug-ins van social media worden uitgewisseld, moet u zich afmelden bij de social media voordat u onze website gebruikt. U moet de privémodus ook activeren in de instellingen voor gegevensprivacy van uw browser. Het helpt ook om cookies in uw browserinstellingen te deactiveren of te beperken zodat derden uw browsergedrag niet kunnen volgen. U kunt het laden door plug-ins voor social media ook helemaal uitschakelen door een scriptblokkering als een invoegtoepassing in uw browser te gebruiken.

Opmerkingen of activiteiten van personen die plug-ins voor social media gebruiken worden niet door ons beheerd of onderschreven. Personen die onze inhoud delen via social media zijn niet bevoegd om voor ons te spreken of ons te vertegenwoordigen. Hun standpunten en meningen moeten strikt als hun eigen opvattingen worden beschouwd.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieders.

1.8 Solliciteren

U kunt op verschillende manieren bij ons bedrijf solliciteren; via e-mail of webformulieren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie. We geven ze niet door aan derden. Houd er rekening mee dat uw e-mail niet is beveiligd wanneer u deze ongecodeerd naar ons stuurt.

U kunt ook solliciteren via onze online sollicitatieportal. Uw online sollicitatie wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de personeelsafdeling via een gecodeerde verbinding en wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over gegevensverwerking in de sollicitatieprocedure vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van onze sollicitatieportal.

Als u naar een specifieke functie hebt gesolliciteerd en deze al is vervuld of als wij u even goed of zelfs beter geschikt achten voor een andere functie, willen wij graag uw sollicitatie binnen het bedrijf doorsturen. Dat doen we alleen met uw voorafgaande toestemming en we vragen u eerst voordat we uw gegevens bewaren.

Uw persoonsgegevens worden onmiddellijk na voltooiing van de sollicitatieprocedure of na maximaal 6 maanden verwijderd, tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens voor een langere periode te bewaren of als er een contract is afgesloten. De wettelijke basis is art. 6 par. 1a en b GDPR.


Klik hier voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Yamaha Group.

2. Veiligheidsbeheer van persoonsgegevens

Yamaha hanteert passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens en verlies, vernietiging, vervalsing, onthulling en dergelijke van persoonsgegevens te voorkomen en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een veiligheidsbeheersysteem. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan technologische vooruitgang.

3. Ontvangers van persoonsgegevens

Yamaha kan een derde partij, dienstverlener of partner alle of een deel van zijn activiteiten toevertrouwen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.  Uw gegevens worden gedeeld met dienstverleners die namens Yamaha werken. In deze gevallen is de hoeveelheid verzonden gegevens echter beperkt tot het vereiste minimum. Voor zover onze dienstverleners in contact komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat zij binnen het kader van de orderverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG op dezelfde manier voldoen aan de regelgeving van de wetten inzake gegevensbescherming.

Yamaha kan ook persoonsgegevens delen met partners en derden als dit nodig is om zijn diensten te leveren of als Yamaha wettelijk verplicht is om gegevens te onthullen.

Yamaha deelt als volgt gegevens onder groepsbedrijven.

Yamaha kan alle persoonsgegevens delen met de volgende groepsorganisatie:
- Yamaha Corporation

Bij het beantwoorden van uw vragen, verzoeken om brochures of andere verzoeken, enz., kan Yamaha de gegevens van uw verzoeken (inclusief persoonsgegevens) via een contactpagina op Yamaha-websites doorgeven aan de volgende bedrijven, voor zover dit nodig is om op uw verzoeken te reageren. En de bedrijven van de groep kunnen dergelijke gegevens gebruiken om op uw verzoeken te reageren.

Japan: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ en Yamaha Music Foundation

Buiten Japan: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Yamaha kan op andere wijze persoonsgegevens delen met derden indien dit is toegestaan onder de toepasselijke wetten en verordeningen.

4. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

AVG is van toepassing (bijv. Europese burgers of verwerkingsactiviteiten binnen de EU):

Yamaha spant zich in om ervoor te zorgen dat uw gegevens binnen de EU/EEG worden verwerkt. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat Yamaha persoonsgegevens buiten de EU/EEG overdraagt. In deze gevallen garandeert Yamaha dat de ontvanger een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt voordat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Dit betekent dat een niveau van gegevensbescherming wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU door het aangaan van EU-standaardcontractbepalingen of een geschiktheidsbesluit. Voor Japan heeft de Europese Commissie een geschiktheidsbesluit afgegeven.

AVG is niet van toepassing:

Yamaha kan uw persoonsgegevens verzenden vanuit een land waar u verblijft naar andere landen (waaronder Japan) en uw persoonsgegevens opslaan in die landen (gezamenlijk een “Overdracht” genoemd). Wetgeving inzake privacybescherming die gelijkwaardig is aan die van het land waarin u woont, wordt mogelijk niet afgedwongen in een land waarnaar overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvindt. Yamaha verwerkt uw persoonsgegevens echter in overeenstemming met de geldende wetten en verordeningen en dit privacybeleid.

5. Opslagperiode voor persoonsgegevens

Yamaha bewaart en gebruikt persoonsgegevens van klanten alleen voor de periode die nodig is in het kader van het gebruik hiervan. Daarna worden persoonsgegevens verwijderd, behalve indien door wettelijke bewaartermijnen de gegevens niet mogen worden verwijderd. Opslag kan daarom plaatsvinden als dit wordt vereist door Europese of nationale wetgeving, in de EU-regelgeving, wetten of andere voorschriften waaraan Yamaha is onderworpen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze vereist zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt, d.w.z. worden de gegevens vergrendeld en niet verwerkt voor andere doeleinden.

6. Verwerken van persoonsgegevens van kinderen

Met betrekking tot de persoonsgegevens van een kind, verkrijgt Yamaha toestemming van wettelijke vertegenwoordigers, zoals een persoon met ouderlijke bevoegdheid over dit kind, en neemt Yamaha andere noodzakelijke stappen in overeenstemming met toepasselijke wetten, verordeningen en dergelijke.

7. Cookies

Yamaha kan cookies genereren en andere soortgelijke technologieën gebruiken op de websites van Yamaha.  Hiermee kan Yamaha elke klant meer aangepaste diensten en reclame bieden.  Raadpleeg voor meer informatie het beleid met betrekking tot cookies, enz.: https://nl.yamaha.com/nl/cookie_policy/

8. Rechten van de klant met betrekking tot persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

8.1 Algemene rechten

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, deze te corrigeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en de overdraagbaarheid van gegevens. Voor zover gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemmingsverklaring, hebt u het recht om deze toestemming met werking voor de toekomst in te trekken.

8.2 Rechten betreffende gegevensverwerking uitgevoerd op basis van een rechtmatig belang

Artikel 21 par. 1 AVG geeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 par. 1e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of artikel 6 par. 1f AVG (gegevensverwerking om een gerechtvaardigd belang te beschermen) om redenen die te allen tijde voortvloeien uit uw persoonlijke omstandigheden, met inbegrip tegen profilering op basis van dezelfde bepaling. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken als u er bezwaar tegen maakt, tenzij wij aantoonbare rechtmatige redenen hebben voor de gegevensverwerking die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of als de gegevensverwerking plaatsvindt om juridische belangen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

8.3 Rechten met betrekking tot directe reclame

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe reclame, geeft artikel 21 par. 2 AVG u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame, inclusief profilering voor zover deze betrekking heeft op directe reclame.

Als u bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor directe reclame.

8.4 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om via de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming bij ons een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Is er een verplichting om uw persoonsgegevens te verstrekken?

Om een zakelijke relatie aan te gaan, moet u ons de persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie of die wij moeten verzamelen vanwege wettelijke vereisten. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij de contractuele relatie niet uitvoeren en verwerken.

9. Naleving van wetten en verordeningen

Yamaha voldoet aan de toepasselijke wetten, verordeningen en richtlijnen met betrekking tot persoonsgegevens en voert zijn sociale verantwoordelijkheden als bedrijf uit.

10. Voortdurende verbetering

Yamaha controleert en verbetert voortdurend zijn nalevingsprogramma (het programma om onder andere te voldoen aan wet- en regelgeving) om de betrouwbare bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

11. Contactgegevens

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met behulp van de volgende contactgegevens.
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com

12. Herziening van dit privacybeleid

Yamaha kan de inhoud van dit privacybeleid aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen in overeenstemming met het interne beleid, de technologische ontwikkelingen of de toepasselijke wetten en verordeningen.  Als er enige wezenlijke wijziging wordt aangebracht in dit privacybeleid, zal Yamaha u op gepaste en herkenbare wijze op de hoogte stellen van die wijziging.

Laatst gewijzigd: 17-03-2021