Yamaha Corporation lanceert Internationale Vrouwendag-campagne gericht op muziekeducatie

Yamaha Corporation (hierna 'Yamaha' genoemd) onderschrijft actief de visie van de Unstereotype Alliance* onder leiding van UN Women, gebaseerd op Yamaha's idee om bij te dragen aan de realisatie van de SDG's (duurzameontwikkelingsdoelstellingen) in al haar activiteiten. Yamaha is sinds december 2020 lid van de Japan National Chapter.

Als onderdeel van haar initiatief, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2023, heeft de Yamaha Group 'Women Who Make Waves 2023' gelanceerd, een interviewproject op haar website om de stemmen te introduceren van vrouwen die zich wereldwijd bezighouden met activiteiten op het gebied van muziekeducatie. Dit project sluit aan bij het thema van de Verenigde Naties voor dit jaar van 'DigitALL: Innovatie en technologie voor gendergelijkheid.' Het is ook afgestemd op het prioritaire thema van de 67e zitting van de Commissie voor de status van vrouwen van de Verenigde Naties (CSW-67) 'Innovatie en technologische verandering, en onderwijs in het digitale tijdperk voor het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes.' Het doel is om activiteiten en uitdagingen van vrouwelijke pedagogen en kunstenaars onder de aandacht te brengen, licht te werpen op de verschillende problemen waarmee ze worden geconfronteerd en hun boodschappen te delen met de volgende generatie.

[ Image ] Women Who Make Waves 2023

Deze interviewreeks bevat 34 vrouwelijke pedagogen en artiesten uit ongeveer 20 landen en regio's die hun kijk op muziek en onderwijs, hun ideeën over diversiteit en hun boodschap delen voor de vrouwen en meisjes die de volgende generatie zullen leiden. Een van deze inspirerende vrouwen, Dr. Nadia Dandachi, is een in Saoedi-Arabië geboren, in Duitsland gevestigde pianiste, pedagoog en arts, die betrokken is bij nieuwe vormen van muziekeducatie en -promotie via social media. De Yamaha Group draagt bij aan een inclusieve muziekindustrie en de ontwikkeling van een levendige en duurzame muziekcultuur door de diverse activiteiten van deze vrouwelijke pedagogen en artiesten aan te moedigen en hun kansen te vergroten. Door kansen te creëren voor vrouwen met verschillende achtergronden om hun stem te laten horen en een boodschap van respect voor diversiteit uit te dragen, streeft Yamaha er ook naar gender- en identiteitsstereotypen in de muziekindustrie uit te bannen.

Samen met de Unstereotype Alliance zal de Yamaha Group doorgaan met het empoweren van alle vrouwen en meisjes om hun individualiteit, gevoeligheid en creativiteit te uiten, en 'to Make Waves' met geluid en muziek, ongeacht eventuele obstakels.

* Unstereotype Alliance: Een wereldwijd initiatief onder leiding van UN Women om gendergelijkheid te bevorderen en schadelijke stereotypen te elimineren via media en advertenties. In mei 2020 werd de Japan National Chapter van de Unstereotype Alliance opgericht. Het doel is om schadelijke stereotypen uit de samenleving te verwijderen door bedrijfsreclameactiviteiten een kracht voor positieve verandering te maken, en om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te bereiken, met name gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes (doel 5).

Raadpleeg voor meer informatie over de Unstereotype Alliance:

Raadpleeg voor meer informatie over de Japan National Chapter van de Unstereotype Alliance: