Garantie- en geen-garantiegevallen

Iets defect en u heeft nog garantie / garantie is verlopen??

Neem allereerst contact op met uw dealer. Hij is in staat te beoordelen of er sprake is van een hardware probleem en kan eventuele problemen reeds verhelpen. Is het probleem van ernstiger aard kan de dealer het product aanbieden aan een bevoegd YAMAHA service center.

Om een snelle afhandeling van de reparatie te garanderen, dient u de volgende gegevens op een begeleidende brief te vermelden:

  • Uw naam en adres
  • Telefoonnummer, fax of e-mailadres
  • Modelaanduiding en serienummer
  • Dealernaam
  • Nauwkeurige beschrijving van het probleem
  • De eventuele opstelling waarin het apparaat wordt toegepast
  • Een kopie van de aankoopnota

 

Zorgt u ervoor dat u een backup maakt van eventuele belangrijke data in het apparaat!

Wilt u verder het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking aanbieden aan de dealer?

Terug naar begin